Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2015

dlaczego związek to niewola? bo kiedy chcesz z kimś hm... "zbudować" przyszłość, to snujesz jakieś tam plany. spekulucjąc tworzysz oczekiwania. a kiedy druga osoba nie spełni tychże oczekiwań, to pojawiają się frustracje, kłótnie, chęć dominacji. a dominacja kojarzy mi się z niewolą. ktoś musi ustąpić, by drugiemu było dobrze. albo pojawia się nienawiść. najpierw pokazywali sobie swoje zamiary wobec siebie, potem pokazują jedynie zniechęcenie. 
taka miłość jest powierzchowna. ma potencjał, ale jest źle pielęgnowana, dlatego przeradza się w nienawiść. szczere uczucie. 
wiesz, miłość nie wymaga, bo miłość jest. dlatego związki zabijają to co piękne. bo związek = wymagania. kiedy kogoś poznajesz i wydaje ci się, że jest interesujący, to nie chcesz go zniszczyć i stworzyć od nowa a chcesz, by się sobą z tobą podzielił. bo miłość to nie jest burzenie starego i tworzenie nowego, a dzielenie się tym, co masz. nic nie trzeba zmieniać, kompletnie nic, bo po co? skoro spotykasz kogoś, kto ci odpowiada. 
nie musisz być uwięziony, naznaczony, sparowany. 
niewola, bo zawsze jedno ma mocniejszą osobowość, drugie słabszą i swoimi intrygami wywiera presję, by zdobyć to co chce. manipulacja.
miłość powinna być przeciwieństwem tego, co widzę w związkach. brak dominacji, frustracji, oczekiwań. powinna dawać wolność. 
w miłości nie musisz nikogo kontrolować, ingerować w prywatność. dlaczego? bo szanujesz drugiego człowieka, jego indywidualność i chęć bycia samemu, posiadania swoich spraw. nie musisz wyjawiać sekretów, nawet nie musisz poznawać przeszłości. nie obchodzi cię ile twój facet miał partnerek, która była najlepsza, czy tęskni. nie musisz tego wiedzieć, bo nie chcesz poznać jego "dawnego" myślenia. (bo człowiek to istota, która się nieustannie rozwija i ewoluuje jak pokemon)
nie musisz poznawać cudzego myślenia, duszy, kraść myśli. nic nie musisz, bo kochasz.

November 10 2014

Reposted fromcaligula caligula vialeszekzukowski leszekzukowski

November 09 2014

Reposted byszczecinathallie

November 08 2014

Reposted fromthenotebook thenotebook viapierdolony pierdolony
Reposted fromohhh ohhh viapierdolony pierdolony
Reposted frompengin pengin viapierdolony pierdolony
Reposted frompierdolony pierdolony
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
4942 04f1 350
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
2310 340c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl